15-2a 1 Boll rubbas när flyttbart tillverkat föremål bredvid tas bort