15-2a 2 Boll ligger i eller på flyttbart tillverkat föremål