16-1a Lättnad tillåtet för onormala banförhållanden