16-1c Lättnad från onormala banförhållanden i bunker