17-2a 1 Boll som spelats från pliktområde och stannar i samma pliktområde