17-2a 2 Boll som spelats från pliktområde och stannar i samma pliktområde efter att den lämnat och återvänt